Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 03 2018

FullOfJoy
3347 5650
Reposted fromarancione arancione viaSmerfMaruda SmerfMaruda

February 10 2018

FullOfJoy
6468 5777
Reposted fromsavatage savatage viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok

August 14 2017

3712 08e0
Reposted fromAmericanlover Americanlover viadziewcze dziewcze

June 24 2017

FullOfJoy

June 08 2015

FullOfJoy
1069 f42c 500
FullOfJoy
imageimage
Reposted fromfriends friends
FullOfJoy
4259 c8a4
ktoś ma wątpliwości ? 
Reposted fromsiostry siostry vianiebieskieoczy niebieskieoczy
FullOfJoy
7691 7fe2
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viawaniliowaa waniliowaa

April 09 2015

FullOfJoy
2832 fc58
Reposted fromlittlefool littlefool viaromantycznosc romantycznosc
FullOfJoy
To dziwne cierpienie. Umierać z tęsknoty za czymś, czego nigdy nie przeżyjesz.
— Alessandro Baricco
Reposted fromdejno dejno viaxvcth xvcth
FullOfJoy
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
Reposted fromcatsfanatic catsfanatic viadzikusowska dzikusowska

February 28 2015

FullOfJoy
3986 83ba 500
FullOfJoy
8548 591e

February 26 2015

FullOfJoy
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromherside herside viaSmerfMaruda SmerfMaruda

February 08 2015

FullOfJoy
Facebook:Znacie moje imię, nie znacie mojej historii
Zupa:Znacie moją historię, nie znacie mojego imienia
— dokładnie
1488 171b
Reposted fromtngdirtbag tngdirtbag viasomeonelikeme someonelikeme
FullOfJoy
1854 347f 500
Reposted fromnozu nozu viasomeonelikeme someonelikeme
FullOfJoy
7032 b49f 500
FullOfJoy
1639 7d0e 500
Daniel Radcliffe and Rupert Grint on the first day they met.
Reposted fromseverine severine viasomeonelikeme someonelikeme
FullOfJoy

Reposted frompannakojot pannakojot viasomeonelikeme someonelikeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl